Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

Jučer je u Puli održan sastanak predstavnika Komore s vodstvom Stožera civilne zaštite Istarske županije, g. D. Kozlevcem i dr. A. Stojanovićem. Izaslanstvo Komore činili su predsjednik R. Momić, predsjednik Ceha ugostitelja S. Briškoski i član Ceha Z. Deskar.


Stožer je izviješten o zaključcima Ceha: traženju popuštanja mjera, odnosno dopuštenje za rad ugostiteljskih objekata od 8. veljače (terase, a nakon toga kompletni objekti) i najavi tempa popuštanja mjera, radi pravovremene pripreme. Istakli su potporu radu Stožera Civilne zaštite Istarske županije, za koji smatraju kako se za vrijeme cijele krize nosi(o) stručno i odgovorno.


D. Kozlevac istaknuo je kako je u više navrata od nacionalnog Stožera tražena mogućnost regionalnog donošenja mjera, te kako Stožer Istarske županije nije utvrdio kako su ugostiteljski objekti u županiji bili žarišta zaraze. Na žalost (iako je prošle godine upravo Vlada RH tražila od EU dopuštenje za regionalizaciju mjera), to nije dopušteno.


Vezano za trenutnu situaciju (dr. Stojanović je iznio podatak kako je dvotjedna incidencija u Istarskoj županiji ispod 70 slučajeva na 100.000 stanovnika), istaknuto je kako je nacionalni Stožer najavio popuštanje mjera - vrlo skoro očekuje se "otvaranje" teretana i mogućnosti sportskog treninga, kao i ujednačavanje tretmana za dostavu kave. Nakon toga, očekuje se otvaranje terasa, a do konca veljače moguće je očekivati i rad cjelovitih ugostiteljskih objekata - naravno, uz pridržavanje preporuka i uz uvjet da ne bude rasta broja zaraženih. Svi shvaćaju važnost turističke sezone, te kako je potrebno sve napraviti kako bi ona bila dobro pripremljena i uspješna. Naravno, važna je i dalja potpora države svim pogođenim sektorima.


Stožer Istarske županije zahvalan je istarskim ugostiteljima za disciplinirano ponašanje i pridržavanje mjera, te je dogovoreno da se i dalje redovito održavaju sastanci. Predstavnici Komore zainteresirani su pridružiti se kampanji cijepljenja, kad ona bude pokrenuta.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr sukladno dostupnim uputama za sljedeće mjere:


- Zapošljavanje
- Usavršavanje
- Samozapošljavanje
- Osposobljavanje
- Zapošljavanje u programima javnih radova
- Potporu za očuvanje radnih mjesta
- Stalnog sezonca

Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja/osposobljavanja poslodavac predaje prema sjedištu poslodavca po isteku natječaja za slobodno radno mjesto.
Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za samozapošljavanje podnositelj zahtjeva predaje prema sjedištu budućeg poslovnog subjekta za kojeg traži potporu.
Na internetskoj stranici www.mjere.hr bit će pravodobno objavljen popis i način dostave obvezne dokumentacije koja je prilog zahtjevu po pojedinoj mjeri.


Zahtjevi po mjerama aktivne politike zapošljavanja zaprimaju se od 01.01.2021. godine do 30.11.2021. godine, izuzev mjere samozapošljavanja i proširenja poslovanja gdje se zahtjevi
zaprimaju najkasnije do 31.10.2021. godine. Zahtjevi po mjeri stalni sezonac zaprimaju se do 31.12.2021.godine.

Poštovane obrtnice/obrtnici knjigovođe,

Obrtnička komora Istarske županije u suradnji sa "Šaptačicom poduzetnicima" Đurđicom Mostarčić održat će u petak, 27.01.2021. godine s početkom u 17,00 sati interaktivni webinar s temom Priprema za završetka poslovne godine.

Više o predavačici: https://www.facebook.com/saptacicapoduzetnicima/

Webinar je BESPLATAN za sve članove Obrtničke komore Istarske županije i udruženja obrtnika (obrtnike).

Prijaviti se možete u inbox ili na mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., najkasnije do srijede, 27.01.2021. u 15 sati. Nakon toga, dostavit ćemo Vam poveznicu za spajanje na webinar i kratku uputu.

S obzirom na ograničeni broj mjesta, molimo Vas za što hitniju prijavu. Prijaviti se mogu isključivo članovi Komore, osim ukoliko po isteku roka bude slobodnih mjesta.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore, zabrinuta zbog različitih tumačenja u praksi, uputila je Središnjem uredu Porezne uprave još početkom prosinca 2020. godine konkretne i ujednačene prijedloge rješenja problematike evidentiranja potpora za očuvanje radnih mjesta i oslobođenja plaćanja pripadajućih doprinosa, specifično za svaki pojedini oblik oporezivanja. Usvajanje prijedloga osobito je važno svim obrtnicima korisnicima mjera za očuvanje radnih mjesta odnosno svim računovođama prilikom zaključenja poslovnih knjiga.

Središnji ured Porezne uprave potvrdio da su prijedlozi Hrvatske obrtničke komore o načinu evidentiranja otpisanih iznosa doprinosa kao izdataka u skladu sa zakonskim propisima. To znači da:

obveznici poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga otpisani iznos doprinosa MIO II evidentiraju kao izdatak u naravi, budući da je time za radnika i vlasnika obrta zaista podmiren trošak doprinosa za MIO II stup

obveznici poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga otpisane iznose doprinosa (MIO I stup i zdravstveno osiguranje) evidentiraju kao izdatak u naravi, budući da su time za radnika i vlasnika obrta zaista podmireni troškovi obveznih doprinosa
U oba navedena slučaja, stvara se 'porezni štit' , budući da se poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti.

 

Nažalost, nije prihvaćen prijedlog Hrvatske obrtničke komore da se iznos primljene potpore za vlasnike obrta, obveznike poreza na dohodak koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga evidentira kao izdatak. Odbijeni prijedlog sugerirao je evidenciju uplaćenog iznosa kao izdatak putem žiro računa (ako je isto isplaćeno) ili kao izdatak u naravi (ukoliko isto nije bilo isplaćeno).

Odgovor Središnjeg ureda Porezne uprave pročitajte ispod ove objave.

Davatelji donacija
Za sve dane donacije (u novcu i/ili naravi i/ili hrani) izravno pravnim i fizičkim osobama ili putem humanitarnih udruga:
obveznici poreza na dobit mogu utvrditi porezno priznate rashode neovisno o visini prihoda ostvarenog u prethodnoj godini i
obveznici poreza na dohodak, koji obavljaju samostalne djelatnosti, mogu utvrditi porezno priznate izdatke neovisno o visini ostvarenih primitaka.
Davatelji donacije, kao porezni obveznici, u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke o obavljenim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom na temelju akata koje donosi nadležni stožer ili ostale dostupne dokumentacije koju mogu pribaviti. Navedeno se primjenjuje prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do kraja 2021. godine.


Građani za dane donacije mogu uvećati osobni odbitak do visine 2% primitaka podnošenjem Obrasca ZPP-DOH ili godišnje prijave poreza na dohodak prilažući potvrdu o donaciji ili presliku naloga o doznaci u novcu na račun državnog proračuna.

Primatelji donacija
Dohotkom se ne smatraju primljene donacije zbog uništenja i oštećenja imovine radi uklanjanja i ublažavanja posljedica proglašene katastrofe na području pogođenom potresom koje građanima isplaćuje:
jedinica lokalne samouprave temeljem posebnih propisa ili
poslodavac pod uvjetom da su potpore omogućene na transparentan način svim radnicima koji su štetu pretrpjeli.
Građanima se primljena donacija (materijalna i financijska dobra) ne smatra dohotkom ako je prikupljena u:
humanitarnim akcijama koja se organizira prema propisu kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći ili
javno oglašenim akcijama (putem javno dostupnih izvora, televizije, interneta, društvenih mreža, i sl.), iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost osoba. Javno dostupnim izvorima smatra se popis osoba koje su pretrpjele štetu, a koje je objavio nadležni stožer, jedinica lokalne samouprave ili neko drugo tijelo.
Donacije u novcu je potrebno izvršiti na javno objavljen žiroračun građanina u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije. U slučaju da se bilo koji uvjet ne može ispuniti zbog objektivnih okolnosti potrebno je o tome osigurati podatke tj. vjerodostojnu dokumentaciju.
Dohotkom se ne smatraju ni darovanja primljena za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove), rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava građanina, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava. Ako primljena darovanja nisu u cijelosti ili dijelom utrošena za zdravstvene potrebe primatelja, humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se oporezivim primitkom. Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za zdravstvene potrebe, humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe.

Donacije i porez na dodanu vrijednost
​Donacija novčanih sredstava ne podliježe plaćanju PDV-a, neovisno o visini iznosa i davatelju, ako za donirana novčana sredstva davatelj ne primi nikakvu protuisporuku.
Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a ne obračunavaju PDV na isporuku dobara i usluga bez naknade ili protučinidbe ako pri nabavi ili proizvodnji tih dobara i usluga nisu odbili pretporez.
Međutim, iznimno od propisa o oporezivanju PDV-om, porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga) za pomoć području pogođenom potresom. Porezni obveznici koji primjenjuju navedeno oslobođenje imaju pravo odbiti pretporez za donirana dobra, odnosno obavljene usluge bez naknade ili protučinidbe.
Oslobođenje se primjenjuje za sve donacije dobara i usluga obavljene od prosinca 2020. pa do kraja 2021. godine. Porezni obveznici i za donacije iz prosinca 2020. imaju pravo na oslobođenje koje će iskazati u prijavi PDV-a za mjesec prosinac 2020., odnosno za IV. kvartal 2020.
Za navedene donacije porezni obveznici u svom knjigovodstvu osiguravaju potrebne podatke o obavljenim isporukama te vjerodostojnu dokumentaciju temeljenu na aktima mjerodavnog stožera ili drugu dostupnu dokumentaciju.


Porezni obveznici i druge osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a ne obračunavaju PDV na isporuku dobara i usluga bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga), ali ne ostvaruju pravo na odbitak pretporeza prilikom nabava dobara i usluga jer nisu obveznici PDV-a.
Na donacije dobara iz drugih država članica EU ne plaća se PDV u Republici Hrvatskoj.
Oslobođenje od PDV-a ne primjenjuje se na nabavu dobara i usluga iz doniranih novčanih sredstava
Kada se radi o isporukama uz naknadu u tuzemstvu koje se plaćaju iz primljene novčane donacije isporučitelj je obvezan obračunati PDV na obavljenu isporuku i ima pravo na odbitak pretporeza,
Kada se radi o nabavi dobara iz drugih država članica iz primljene novčane donacije tada ovisno o tome kome se dobra isporučuju PDV obračunava isporučitelj u drugoj državi članici (isporuke građanima ili pravnim osobama koje nisu porezni obveznici i nisu prešle prag stjecanja od 77.000 kn u RH) ili PDV na stjecanje obračunava tuzemni porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a prešla je prag stjecanja od 77.000 kn).


PDV-a je oslobođen uvoz besplatno dobivenih dobara za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, koja radi besplatne podjele potrebitim osobama uvoze državne, humanitarne i dobrotvorne pravne osobe i ustanove te radi prikupljanja sredstava u korist potrebitih osoba na povremenim dobrotvornim priredbama.
PDV-a je oslobođen i uvoz opreme koju pošiljatelj izvan Europske unije besplatno šalje navedenim organizacijama i ustanovama u svrhu zadovoljavanja njihovih operativnih potreba i ostvarivanja njihovih humanitarnih ciljeva. Oslobođenje se ne odnosi na alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine, kavu i čaj te na motorna vozila, osim vozila hitne medicinske pomoći.

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!