Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

U Obrtničkom domu se iznajmljuje poslovni prostor od 60 m2 koji se nalazi na prvom katu zgrade i sastoji se od 2 prostorije od 21 m2 i 39 m2. Prostor je pogodan za tihu djelatnost, ured i sl.

Dodatni sadržaji u zgradi su: restoran i caffe bar, poslovnica banke, frizerski salon, knjigovodstveni servis i sl.

Zgrada ima vlastito parkiralište, kongresnu dvoranu i lift za pristup slabo pokretnim osobama.

U razmatranje za zakup uzeti će se ponude ne kraće od godinu dana, a zakupac je dužan sudjelovati u pokriću troškova režija za prostor i u zajedničkim dijelovima zgrade.

Dodatne informacije i upiti putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i te na telefon: 052-492-085 (od 7 do 15h).

Zakon o dadiljama donesen je 2013., čime je njihov rad uređen, ali u praksi se i dalje susreću s mnogim izazovima.

Obavljanje djelatnosti dadilje prvi puta je regulirano 2013. godine, kada je stupio na snagu Zakon o dadiljama. Njime je dana mogućnost dadiljama da po propisanim uvjetima legalno čuvaju djecu. Prema tom Zakonu, djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom prostoru dadilje ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja.

Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje za tu djelatnost, a stručna osposobljenost stječe se završavanjem programa osposobljavanja za poslove dadilje koji provode ovlaštene ustanove za obrazovanje odraslih.

Iako je rad dadilja ovime uređen i legaliziran, u svom poslovanju susreću se s brojnim izazovima. Upravo zato odlučile su osnovati sekciju, kako bi kroz nju zastupale svoje interese i radile na unaprjeđenju struke.

Dadilje, okupljene u novoosnovanoj sekciji HOK-a, kažu kako su im jedan od većih problema subvencije jedinica lokalne i regionalne samouprave za djelatnost dadilja, a bez kojih je održavanje poslovanja teško. Neke lokalne jedinice uopće ne sufinanciraju djelatnost dadilja, a tamo gdje subvencije postoje, dobivanje iste često je upitno.

Da bi započele s radom, dadilje moraju ispuniti uvjete određene Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilja, dobiti dozvolu za rad, upisati se u registar dadilja i tek na kraju tražiti subvenciju. Ipak, u praksi se pokazuje da istu nije moguće dobiti, a razlozi odbijanja sufinanciranja su različiti. Subvencije su važne, one se dodjeljuju roditeljima koji često ne mogu plaćati punu ekonomsku cijenu. Roditelji moraju imati mogućnost izbora žele li da njihova djeca idu u vrtić ili obrt dadilja. Dadilje ne bi trebale ovisiti o popunjenosti gradskih vrtića, već im se mora pružiti određena sigurnost u radu.

Za predsjednicu Sekcije dadilja HOK-a izabrana je Danijela Jerković: „Naš posao je jedan od najplemenitijih – čuvanje i briga za djecu za nas je poziv. Sekciju smo odlučile osnovati jer želimo bolje uvjete rada za našu struku. Razgovarat ćemo s našim kolegama, informirati se s kojim problemima se susreću te strukturirati zahtjeve koje ćemo uputiti nadležnim institucijama. Složne smo kako je trenutno neophodno i najvažnije ujednačiti načine i uvjete sufinanciranja djelatnosti dadilja na razini Republike Hrvatske.“

Izvor: HOK

Zbog zabrane obavljanja djelatnosti obrtnici nemaju prihoda ni sredstava za podmirenje fiksnih troškova Hrvatska obrtnička komora izrazila je zadovoljstvo uvažavanjem njihovih zahtjeva za izmjenu modaliteta nadoknade fiksnih troškova obrtnicima koji će se primjenjivati za mjesec siječanj. No, upozoravaju kako zbog nelikvidnosti uzrokovane zabranom obavljanja djelatnosti obrtnici ne mogu ostvariti prihode, a samim time nemaju mogućnost koristiti postojeću mjeru za nadoknadu fiksnih troškova za mjesec prosinac. Zadnji rok predaje za nadoknadu fiksnih troškova je 15. veljače, a Hrvatska obrtnička komora zatražila je od Ministarstva financija da se taj rok produlji do 15. ožujka jer je još uvijek na snazi Odluka o zabrani rada pojedinih djelatnosti te oni ne ostvaraju prihode kojima bi mogli podmiriti troškove za mjesec prosinac. Ukoliko će se Odluka o zabrani rada još produživati i rok za dostavu dokaza o plaćenim troškovima za mjesec prosinac također je potrebno produžiti.
Kako bi mjera nadoknade fiksnih troškova ispunila svoj pravi cilj nužno je osigurati pravednu isplatu i refundaciju troškova svim poduzetnicima koji su suočeni sa zabranom poslovanja i nepremostivim financijskim poteškoćama. Također, obrtnicima suočenima s ogromnom nelikvidnošću, ovih dana situacija se još dodatno otežava pokretanjem ovrha, što će za veliki broj obrtnika rezultirati konačnim gašenjem i prestankom rada. Razlog nepodmirenih obveza je potpuni izostanak prihoda. Potrošene su i sve zalihe jer razdoblje zabrane poslovanja traje već više od dva mjeseca, a posebne okolnosti s izrazito smanjenim primicima gotovo godinu dana.
Stoga je Hrvatska obrtnička komora predložila da se svima onima koji zbog zabrane obavljanja djelatnosti uopće ne posluju i onima koji imaju veliko smanjenje prihoda ukinu akontacije poreza za 2021. godinu te poduzmu mjere kako bi se smanjile ovrhe. Smanjenje ovrha može se postići privremenom obustavom postupaka ili obvezom dostave ponude Porezne uprave, uz opomenu ili obavijest o ovrsi, a za sklapanje upravnog ugovora s počekom do kraja ove godine i mogućnošću oplate kroz 24 obroka po isteku počeka.
Na takav bi se način pokazala briga države za svakog, pa i najmanjeg obrtnika i omogućila šansa za preživljavanje ove dugotrajne i duboke gospodarske krize.

Gospodarstvenicima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite RH od 8. siječnja i dalje obustavljen rad i kojima je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. u odnosu na siječanj 2020. bio najmanje 60 posto - nastavlja se mjera nadoknade fiksnih troškova za siječanj 2021.

Način i uvjeti nadoknade propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom za siječanj 2021.

Novost u odnosu na mjeru za prosinac 2020. je da su poduzetnici dužni platiti račune u roku osam dana od isplate nadoknade, ako to nisu učinili prije podnošenja zahtjeva, čime je djelomično uvaženo traženje HOKa. Naime, HOK je tražio da se izmjeni uvjet o dostavi dokaza o plaćenim računima upozoravajući na činjenicu kako obrtnici nemaju odakle podmiriti troškove kad ne ostvaruju prihode.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za siječanj 2021. poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem sustava ePorezna od 15. veljače 2021. do 15. ožujka 2021.

Iako su traženja Hrvatske obrtničke komore na ovaj način djelomično uvažena i dalje će se ustrajati da se ispune svi i zahtjevi HOK-a (produljenje roka za dostavu dokaza o plaćenim fiksnim troškovima za mjesec prosinac, ali i pravo na nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova obrtnicima sa područja stradalog u potresu.

Također, u fiksne troškove koji će se nadoknađivati uvršten je i mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju a sve informacije vezane uz podnošenje Zahtjeva i ostvarenje prava na nadoknadu fiksnih troškova dostupne su na Internet stranicama Porezne uprave

Ponovno su dostupne potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Cilj ove mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, narušena gospodarska aktivnost.

POTPORA SE ODNOSI:
Za radnike zaposlene zaključno s 31.12.2020 ili 31.01.2021.
Poslodavci onemogućenog rada bez kriterija djelatnosti
Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova
Opcije uspopredbe prihoda: kumulativ travanj-rujan ili prethodni mjesec
Mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost

Visina potpore po radniku:
- iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno
srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada
prihoda/primitaka:
§ od 40,00% do 44,99% - 2.000,00 kn
§ od 45,00% do 49,99% - 2.500,00 kn
§ od 50,00% do 54,99% - 3.000,00 kn
§ od 55,00% do 59,99% - 3.500,00 kn
§ od 60% i više – 4.000,00 kn

- doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze
dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž
osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore
Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog,
županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:

- 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku
prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili
Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
- 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku
prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili
Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
- doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos
obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individual

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. siječnja 2021. godine do zaključno 25. veljače 2021.
godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za siječanj i veljaču 2021. godine.
Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 26. veljače 2021. godine do zaključno 25. ožujka 2021. godine
odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2021. godine.

Više o tome na ovoj poveznici

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!