Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

U Obrtničkom domu jučer je započela edukacija obrtnika u djelatnosti njege i uljepšavanja lica i tijela o sprečavanju zaraznih bolesti. Pozivu Udruženja odazvalo se šezdesetak obrtnica i njihovih radnica. 

prema Pravilniku o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti NN 116/18, sve osobe koje obavljaju dejlatnost njege i uljepšavanja lica i tijela dužne su svakih 5 godina obnavljati znanje te s time dobiti i potvrdu o položenom tečaju sprečavanja zaraznih bolesti.

Tečajeve prije početka rada (teorijskom nastavom od 8 nastavnih sati )  te ispite (usmena provjera znanja) provodi Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Treća u seriji prezentacija u okviru projekta "Želiš li oblikovati svoju budućnost vlastitim rukama? Budi uspješan - postani majstor!" održana je 13.2. u Obrtničkom domu u Poreču, u organizaciji Komore i Udruženja obrtnika Poreč.
Četrdesetak okupljenih učenika i roditelja pozdravio je predsjednik Komore Robert Momić, naglasivši vrijednost strukovnih zanimanja, te predsjednik Udruženja obrtnika Poreč Zoran Kalčić.
Prezentirale su se Turističko ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (ravnateljica Vesna Baranašić), Srednja talijanska škola Rovinj (ravnateljica Ines Venier), Srednja talijanska škola Dante Alighieri Pula (ravnateljica Deborah Radolović) i Gospodarska škola Buje (profesor Milivoj Gospić).
Nakon toga, predstavili su se i uspješni porečki obrtnici; vlasnica Frizerskog salona "Valencia" iz Poreča Valencia Klarić, vlasnik Ugostiteljskog obrta "Fančita" iz Vrsara Paulo Šverko i vlasnik Stolarskog obrta "M - Interijer" iz Nove Vasi Robert Mihelko. Upoznali su učenike i roditelje sa svojim obrazovnim putem, djelatnostima i preporzukama za budućnost.
Stručna suradnica za obrazovanje Komore upoznala je nazočne sa značajkama JMO sustava obrazovanja, te s preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o deficitarnim i suficitarnim zanimanjima za Poreštinu.
Sljedeća prezentacija održat će se u ponedjeljak, 17.2. u 17 sati u Buzetu.

Pozivu se odazvalo četrdesetak učenika s roditeljima

Kalčić, Momić, Mihelko i Šverko
Izvor: OKIŽ

Poštovani,
U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija, Porezne i Carinske uprave provodit će nadzore fiskalizacije u razdoblju od 13. - 19.2.2020. godine na cijelom području Republike Hrvatske s ciljem sprečavanja sive ekonomije te zaštite Državnog proračuna i poreznih obveznika koji uredno ispunjavaju svoje porezne obveze.
Nadzornim aktivnostima bit će obuhvaćeni porezni obveznici koji obavljaju djelatnost:
- G 47.76 - Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama,
- H 49.32 - Taksi služba i
- I 56.10 - Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanja hrane.
Izvor: Porezna uprava

Pravilnik o manje složenim radovima objavljen je u Narodnim novinama 14/20, a stupa na snagu 13.02.2020. godine
Temeljem članka 25.a Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) poslove vođenja manje složenih radova u okviru svojeg majstorskog zvanja, obavlja osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva.
Pravilnikom se, između ostalog, propisuju manje složeni radovi koje vode osobe koje imaju pravo upisa ili su ostvarile upis u obrtni registar za obavljanje djelatnosti za koju se traži majstorski ispit iz područja graditeljstva ili osobe koje imaju položen majstorski ispit iz područja graditeljstva, koje te poslove obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja
Manje složeni radovi koje vode ove osobe su:
a) Na zgradama stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti:
Zidarski radovi
Fasaderski radovi
Krovopokrivački radovi
Tesarski radovi na građevinama
Klesarski radovi na građevinama
Vodoinstalaterski radovi na građevinama
Radovi ugradnje instalacija grijanja
Radovi ugradnje instalacija klimatizacije do 12 kW
Plinoinstalaterski radovi do 12 kW
b) Na zgradama stambene namjene s najviše dvije stambene jedinice čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgradama poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.
Elektroinstalaterski radovi, bez nadzora i upravljanja.
Pravilnikom su propisani i manje složeni radovi za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova
To su:
Redovno održavanje postojeće građevine prema posebnom propisu kojim se uređuje održavanje građevina
Redovno održavanje i hitni popravci zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara
Pripremni radovi (predradnje kao što su sječenje gustog šiblja i stabala, košenje svih vrsta trava, čupanje korijenja, čišćenje terena od smeća i manjih prepreka, čišćenje terena od raslinja, šiblja i stabala odnosno svako čišćenje terena za potrebe izvođenja radova u vodogradnji i cestogradnji)
Betonski radovi (ručna ugradba betona u nearmirane konstrukcije u količini do 0,3 m3/m2)
Limarski radovi
Staklarski radovi
Teracerski radovi uključujući izradu kulira, dekorativnog betona i sl.
Podopolagački radovi i radovi oblaganja
Parketarski radovi
Soboslikarski i ličilački radovi
Izrada gipsane plastike
Hortikulturno uređenje i radovi uređenja okoliša.
Podsjećamo:
Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja
Izvođač je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.
Pravilnik o manje složenim radovima

Nerijetko se upravo obrtnike svrstava u pokretače razvoja hrvatskog gospodarstva, a kako i ne bi kada ih je aktivnih u prošloj godini zabilježeno čak 88.640.
Pozitivni trendovi i povećanje broja obrtnika u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu vidljivi su i na porečkom području. Prema podatcima Udruženja obrtnika Poreč, aktivnih je obrta u 2019. godini bilo 1524, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 41 obrt.
Gledajući po djelatnostima, od ukupnog su broja najzastupljenije uslužne djelatnosti kojima se bavi gotovo 45% porečkih obrtnika. Među njima je najviše obrta čija je djelatnost usmjerena pružanju intelektualnih usluga, ukupno 208, te graditeljstvu, ukupno 145. Ugostiteljstvom i turizmom bavi se 285 obrta, dok je u području trgovine aktivno njih 262. Slijede djelatnosti prijevoza sa 109 aktivnih obrta u prošloj godini, djelatnosti ribarstva, akvakulture i poljodjelstva u kojima je zabilježeno 100 obrta, dok je u proizvodnoj djelatnosti njih aktivnih bilo 83. Analizirajući podatke u odnosu na 2018. godinu, rast broja obrta bilježe uslužne djelatnosti, djelatnosti ugostiteljstva i turizma te trgovine.
Kontinuirano ulaganje u razvoj poduzetništva kroz unapređenje infrastrukture te financijske potpore poduzetnicima i obrtnicima doprinijeli su pozitivnoj gospodarskoj klimi na području grada što je Poreč u prošloj godini svrstalo na sam vrh u Istarskoj županiji po broju obrtnika u odnosu na broj stanovnika. Dodajmo k tome i da, prema podatcima Ministarstva gospodarstva, udio obrtnika s područja Poreča u odnosu na Istarske obrtnike iznosi visokih 19,17%.
Izvor: www.porec.hr

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!