Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izmijenilo je mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta na način da je novom odlukom Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak 2021. produžena i na mjesec svibanj. Tako je za mjesec travanj moguće ostvariti potporu za radnike zaposlene najkasnije do 31. ožujka 2021., a za mjesec svibanj za radnike zaposlene najkasnije do 30. travnja 2021. Potpora za ožujak mogla se ostvariti za zaposlene do 28. veljače.

Zahtjevi za potporu za travanj i svibanj zaprimaju se od 24. travnja do zaključno 23. svibnja 2021., a za zahtjeve zaprimljene od 24. svibnja do zaključno 23. lipnja 2021., odobravat će se potpora za svibanj 2021.

Kako bi ostvarili potporu poslodavci će trebati dokazati da su u razdoblju od 1. travnja 2020. do 30. rujna 2020., imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. prosinca 2020. mogu koristiti mjeru za ožujak i travanj dok potporu za svibanj mogu koristiti poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. siječnja 2021.

Alternativno će trebati dokazati da su u ožujku 2021., imali pad prihoda/primitaka u odnosu na ožujak 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za ožujak 2021. i ožujak 2019. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za ožujak, odnosno dokazati da su u travnju 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na travanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za travanj 2021. i travanj 2019. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za travanj, odnosno dokazati da su u svibnju 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2021. i svibanj 2019. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za svibanj.

Uvode se dodatni kriteriji za tromjesečne obveznike PDV-a pa tako obveznici trebaju dokazati pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. ili četvrto tromjesečje 2020. ili prvo tromjesečje 2021., u odnosu na isto razdoblje 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece ako traže potporu za travanj i svibanj. Iznimno, tromjesečni obveznici PDV-a koji su osnovani u četvrtom tromjesečju 2019. i kasnije te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ni jednom od navedenih kriterija trebaju dokazati pad prihoda/primitaka za prvo tromjesečje 2021. u odnosu na četvrto tromjesečje 2020.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka.

Detaljnije informacije možete potražiti na ovom linku, a provedbeni dokument dostupan je ovdje.

Obrtnici su ustrajni u zajedništvu i pomoći potrebitima. Nakon HOK-e i Obrtnička komora Istarske županije organizira humanitarnu pomoć potrebitima na područjem pogođenim potresom. Humanitarna akcija pod nazivom "ISTRA - Istarski obrtnici za stradale od potresa" provoditi će se od 03. do 31. svibnja 2021. godine.

Humanitarnom akcijom prikupljaju se prehrambeni proizvodi i higijenske potrepštine za stradale od potresa na području Sisačko - moslavačke županije, a svoje donacije možete predati na sljedećim lokacijama:


1. Udruženje obrtnika Pula, ULICA SV. FELICITE 5/A
52100 PULA, tel. 052 211 711
2. Udruženje obrtnika Buzet, II. ISTARSKE BRIGADE 14/II
52420 BUZET, tel. 052 662 436
3. Udruženje obrtnika Labin, RUDARSKA 1, 52220 LABIN
tel. 052 856 509
4. Udruženje obrtnika Pazin, DINKA TRINAJSTIĆA 2, 52000 PAZIN
tel. 052 621 271
5. Udruženje obrtnika Poreč, PARTIZANSKA 5A, 52440 POREČ
tel. 052 453 473
6. Udruženje obrtnika Rovinj, ANDREA AMOROSOA 6,
52210 ROVINJ, tel. 052 813 351
7. Udruženje obrtnika Bujštine - Umag, POZIOI 2,
52470 UMAG, tel. 052 741 851


Zahvaljujemo svima koji će se odazvati i svojom donacijom pomoći stradalima od potresa. Zajedništvom možemo pokazati svima koji su na bilo koji način stradali u potresu, da nisu prepušteni sami sebi.

Hrvatska obrtnička komora (HOK) i INA d.d. prošle su sedmice potpisali novi sporazum o suradnji, kojim obrtnicima osiguravaju još veće popuste pri opskrbi naftnim derivatima na svim maloprodajnim mjestima INA-e u Republici Hrvatskoj.

Ova suradnja ostvarena je kroz projekt Hrvatske obrtničke komore HOK Obrtnik plus, u okviru kojeg HOK svojim članovima omogućava pogodnosti kod raznih dobavljača roba i usluga, čime obrtnici ostvaruju značajne uštede u poslovanju.

„Odlična dugogodišnja suradnja s INA-om d.d. rezultirala je potpisivanjem novog sporazuma, koji našim članovima donosi još veće popuste pri nabavi naftnih derivata. Na ovaj način želimo pomoći obrtnicima da smanje troškove svojeg poslovanja, naročito u ovom kriznom periodu kada im je svaka ušteda značajna. S obzirom da naftne derivate u svom poslovanju koristi svaki obrtnik, vjerujem da će svi biti zadovoljni uvjetima koje smo za njih dogovorili. Ovom prilikom pozivam obrtnike da koriste ovu mogućnost, a o načinima korištenja pogodnosti mogu se obratiti svom matičnom udruženju, županijskoj komori ili HOK-u, koji im stoje na raspolaganju“, rekao je Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

INA d.d. već dugi niz godina prepoznaje važnost obrtništva za hrvatsko gospodarstvo te stalnim unaprjeđivanjem suradnje s Hrvatskom obrtničkom komorom pruža podršku obrtnicima u njihovom poslovanju i potiče razvoj obrtništva. INA d.d. ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj, a zahvaljujući kontinuiranoj modernizaciji benzinskih postaja diljem zemlje, razvili su najveću moderniziranu maloprodajnu mrežu, s preko 400 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

Detalje o uvjetima i načinu ostvarivanja pogodnosti kod partnera INA d.d., obrtnici mogu pronaći na stranicama Hrvatske obrtničke komore.

U Narodnim novinama broj 42/2021 je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu, a kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru, u segmentu malog priobalnog ribolova.

Potpora iznosi jednokratno 6.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku. Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu. Zaposleni djelatnik podrazumijeva i vlasnika obrta. U slučaju korisnika koji uz gospodarski ribolov na moru obavlja i drugu djelatnost u okviru te izvan sektora ribarstva i akvakulture (Sektor ribarstva i akvakulture – sektor gospodarstva koji obuhvaća sve aktivnosti proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva ili akvakulture), zaposleni djelatnik podrazumijeva isključivo onog djelatnika koji u ukupnom radnom vremenu obavlja poslove vezane uz korisnikovu djelatnost gospodarskog ribolova, a što se potkrjepljuje odgovarajućom dokumentacijom.

Korisnik mora biti ovlaštenik važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova (ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate).

Uvjeti za korisnike:

  • korisnik na dan 31. prosinca 2019. godine ne smije biti poduzetnik u teškoćama iz članka 2. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika, a iznimno, potpora se može dodijeliti ako je korisnik već bio u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. godine, pod uvjetom da se nad njim ne provodi skupni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu s nacionalnim pravom i da nije primio potporu za sanaciju odnosno ako je istu primio da je nadoknadio zajam ili okončao jamstvo u trenutku dodjele potpore, ili potporu za restrukturiranje odnosno ako je istu primio da više nije podložan planu restrukturiranja u trenutku dodjele potpore.
  • korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2020. godini od minimalno 20% u odnosu na 2019. godinu
  • ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine)
  • ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg provedenih kroz prodajne listove i/ili fiskalne račune u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Fiskalni računi se odnose isključivo na račune kada su riba i/ili drugi morski organizmi prodani direktno sa plovila krajnjem potrošaču.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 21. svibnja 2021. godine.

Zahtjev se dostavlja u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID 19 – NE OTVARATI«.

Obrazac Zahtjeva za potporu i popis potrebne dokumentacije će biti dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) (www.mps.hr/ribarstvo/).

Za detaljne uvjete prihvatljivosti i ostale upute vezane uz dodjelu potpore potrebno je pročitati cijeli Pravilnik

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje konkurentnosti poduzećaulaganjima u digitalnu i zelenu tranzicijuKK.11.1.1.01". Ovaj poziv se financira iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”
1. Predmet Poziva: Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.
Svrha (cilj) Poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.
Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007)
2. Ukupna raspoloživa sredstva - Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020., što se prikazuje u Državnom proračunu RH na izvoru 563 Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR).
3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos) - Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 7.500.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu je 500.000,00 HRK.
4. Predviđeni intenziteti potpore
A) Regionalne potpore
1. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno važećoj Karti regionalnih potpora RH i Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301- 05/05-14-2 od 24. travnja 2014. godine) te iznosi 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike.
2. Iznos Regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.
B) Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja
1. Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
2. Iznos Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja (maksimalni iznos potpore) po ovom Pozivu ne može preći prag od 3.000.000,00 HRK.
3. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja odobravat će se samo onom poduzetniku kojemu je odobrena regionalna potpora iz točke A).
C) Potpore za usavršavanje
1. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:
a) za srednja poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
b) za mala i mikro poduzeća do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova. 2. Iznos Potpore za usavršavanje (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.
D) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
1. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
2. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu.
E) Potpore male vrijednosti (de minimis)
1. Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.
2. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.
5. Prihvatljivi prijavitelji jesu MSP-ovi sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
6. Prihvatljive aktivnosti
- Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.
- Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.
- Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.
- Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja.
- Prateće aktivnosti povezane s projektom.
7. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja isključivo putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. travnja 2021. godine u 11:00:00 sati. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. svibnja 2021. godine u 16:00:00 sati.

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!