Kontaktiraj nas

+385 52 453-473

Radno vrijeme

Pon - Pet 7:00 - 15:00

 Članak 45. 

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja, radi  usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, su cehovi.

Na razini Udruženja djeluju slijedeći cehovi:

  • Ceh proizvodnog obrta,
  • Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera,
  • Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika,
  • Ceh trgovine,
  • Ceh graditeljstva, autoprijevoznika i pomorskog prijevoza,
  • Ceh za ribarstvo, akvakulturu i poljodjelstvo,
  • Ceh frizera i kozmetičara.

Odluku o osnivanju novog ceha na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština. Upravni odbor Udruženja može odlukom osnovati sekcije u okvirima pojedinog ceha, na njegov prijedlog. Organiziranost rada u cehovima i sekcijama je dobrovoljna.

 Članak 46. 

Zadaci cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa. Predstavnici cehova zastupaju interese ceha u cehovima pri Područnoj obrtničkoj komori. Organizacija i način rada cehova i sekcija, prava, obveze i odgovornosti članova uređuju se Pravilnikom o radu cehova kojeg donosi Upravni odbor Udruženja

Ceh proizvodnog obrta

Izvršni odbor ceha:
1. Robert Mihelko - Nova Vas, Poreč
2. Dario Mladossich - Višnjan
3. Loredana Mussiza - Tar Vabriga
4. Marko Marinac - Poreč
5. Ana Ritoša - Poreč
Pročelnik Ceha: Robert Mihelko
Zamjenik pročelnika: Dario Mladossich

Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera

Izvršni odbor ceha:
1. Dražen Olić - Poreč
2. Vili Čuš - Poreč
3. Marin Paliska - Poreč
4. Jadranka Žiža - Poreč
5. Niko Blažanović - Poreč
6. Mladen Vojinović - Tar Vabriga
7. Stefan Mihajlović - Vrsar
Pročelnik Ceha: Mladen Vojinović
Zamjenica pročelnice: Dražen Olić

Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika

Izvršni odbor ceha:
1. Viliam Radessich - Poreč
2. Alen Sinožić - Vrsar
3. Paulo Šverko - Vrsar
4. Hamzi Salai - Funtana
5. Nikica Radović - Poreč
6. Sandra Stojnić - Tar Vagriga
7. Igor Velenik - Poreč
Pročelnik Ceha: Viliam Radessich
Zamjenik pročelnika: Alen Sinožić

Ceh trgovine

Izvršni odbor ceha:
1. Sandro Krajcer - Funtana
2. Marizela Bajrić - Poreč
3. Kristijan Deklić - Poreč
4. Dario Barolin - Poreč
5. Zoran Kalčić - Vrsar
6. Eli Pisak - Vrsar
7. Ana Budimir - Poreč
Pročelnik Ceha: Dario Barolin
Zamjenik pročelnika: Sandro Krajcer

Ceh graditeljstva, autoprijevoznika i pomorskog prijevoza

Izvršni odbor ceha:
1. Marjan Velenik - Poreč
2. Duško Perčulija - Poreč
3. Emil Beaković - Poreč
4. Safet Hasić - Poreč
5. Mladen Ovčarić - Poreč
6. Aldo Ukanović - Poreč
7. Marko Lijović - Poreč
Pročelnik Ceha: Marjan Velenik
Zamjenik pročelnika: Duško Perčulija

Ceh za ribarstvo, akvakulturu i poljodjelstvo

Izvršni odbor ceha:
1. Michael Tasić
2. Danijel Bernobić
3. Ranko Bonaca
4. Roberto Benussi
5. Valter Paris
6. Robert Momić
7. Milorad Harašić
8. Nenad Puškarić
9. Marjan Košeto
10. Albert Ghergetta
Pročelnik Ceha: Robert Momić
Zamjenik pročelnika: Michael Tasić

Ceh frizera i kozmetičara

Članovi izvršnog odbora:
1. Ana Ereiz Jajčević - Poreč
2. Valencia Klarić - Poreč
3. Elena Nesrsta - Vrsar
4. Ines Marinac - Poreč
5. Jenny Selar - Nova Vas, Poreč
Pročelnica Ceha: Valencia Klarić
Zamjenica pročelnice: Ana Ereiz Jajčević

NE PROPUSTITE!
Prijavite se na naš newsletter!