Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Novi pravilnici u ribarstvu

Novi propisi u ribolovu na moru (Narodnim novinama broj 101/14) su:

  • Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - kočom
  • Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Stupaju na snagu 28.08.2014.godine,  skrećemo  vam pozornost na:

  • 1) i nadalje se primjenjuje derogacija za korištenje pridnenih povlačnih mreža koča

na području označenom kao zapadna Istra:  na dubinama manjim od pedeset  metara na udaljenosti od najmanje jedne i pol  morske milje od obale kopna ili otoka plovilima koja su registrirana i rade samo na području zapadne Istre,

odnosno u cijelom ribolovnom moru, za plovila manja od 15 metara preko svega, na dubinama većim od 50 metara na udaljenosti od najmanje 1 nautičke milje od obale uz zadržavanje svih drugih prostornih i vremenskih

To je navedeno u članku 15. Pravilnika

Iznimno od odredbe članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, dozvolit će se ribolov pridnenom koćom u okviru »Plana upravljanja pridnenim povlačnim mrežama - koćama« koji se donosi uz suglasnost Europske komisije:

- u dijelovima ribolovnih zona A, B i E u području omeđenom ravnim crtama kojih je polazište točka ϕ = 44.52135 i λ = 14.29244 ravno prema sjeveru odnosno zapadu, na dubinama manjim od pedeset (50) metara na udaljenosti od najmanje jedne i pol (1,5) morske milje od obale kopna ili otoka plovilima koja su registrirana i rade samo na području zapadne Istre i

- u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske na dubinama većim od pedeset (50) metara na udaljenosti od najmanje jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka plovilima kraćim od petnaest (15) metara preko svega, uzimajući u obzir sva ostala vremenska ograničenja propisana za obavljanje ribolova pridnenom koćom.

  • 2) na obvezu podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja do 30.rujna

-Obavljanje gospodarskog ribolova pridnenom koćom nakon 31. listopada 2014. godine nije dozvoljeno bez Odobrenja. Zahtjev za izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov na moru pridnenom koćom  podnosi vlasnik plovila Ministarstvu poljoprivrede  najkasnije do 30. rujna 2014. godine na obrascu koji se nalazi na web-stranici Ministarstva, Uprava ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

Vlasnici plovila čiji ovlaštenici povlastice imaju namjeru koristiti mrežu s romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno, uz Zahtjev za izdavanje Odobrenja predaju i Zahtjev za dozvolu korištenja mreže sa romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno, koji se nalazi na web-stranici Ministarstva, Uprava ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

-Obavljanje gospodarskog ribolova pridnenom koćom nakon  31. listopada 2014. godine bez Odobrenja nije dozvoljeno.  Zahtjev za izdavanje Odobrenja za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom  podnosi vlasnik plovila Ministarstvu poljoprivrede  najkasnije do 30. rujna 2014. godine na obrascu koji se nalazi na web-stranici Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

  • 3) zahtjevi još nisu dostupni na web-stranici Ministarstva, Uprave ribarstva

U istim je Narodnim novinama objavljen i Pravilnikom o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini.

Ribolov plovilima duljim od 12 metara preko svega koji obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom zabranjen je u razdoblju od 21.08.2014.godine u 12:00 sati do 3. studenoga 2014. u 12:00 u dijelovima unutarnjega ribolovnog mora kako slijedi:

1. Područje omeđeno spojnicama: Rt Podvara (Sukošan) - Rt Zaglav (Ugljan) - Uvala Muline - Rt Rivanjski (o. Rivanj) - Rt Zanavin - Uvala Hrvatin (o. Sestrunj) - Uvala Permanje - Rt V. Bok (o. Veli Tun) - sjeverozapadni rt na otoku Veli Tun - južni rt o. Molata - Rt Vranač - Rt Ploče (o. Olib) - Rt Šip - o. Morovnik - o. Oruda - Rt Lučica (o. Cres) - Rt Selzine - Rt Veli Pin (o. Plavnik) - Rt Mali Pin - Rt Sveti Mikula (o. Krk) - svjetionik Vrbnik - svjetionik Novi Vinodolski - Dugi Rt (naselje Tribanj) - Rt Tanka nožica (Paški most) i

2. Područje omeđeno spojnicama: Stobreč - Rt Gomilica (otok Brač) - Rt Sumartin - Rt Tanki rat (otok Hvar) - Rt Nedija - Rt Šćedra (zapad otok Šćedro) - Rt vrh Šćedra (istok otoka Šćedro) - uvala Prigradica (otok Korčula) - Rt Osičac (poluotok Pelješac).

Karte ovih područja tiskane su u Narodnim novinama, uz  Pravilnik.

Prethodna stranica