Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
86. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 11.-17.05.2019.

 

Poštovani,

sukladno odluci Upravnog odbora HOK-a, 86. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2019. uvršten je u Plan međunarodnih sajmova HOK-a za 2019. godinu.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2019., koji će se održati od 11. do 17. svibnja 2019. godine.

Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu  objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izradu alata, obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, strojogradnju, hidrauliku i pneumatiku, poljoprivrede proizvode, ambalažu za poljoprivrednu, prehrambenu i kemijsku industriju, preradu plastičnih masa i izradu proizvoda od plastike, elektroniku i energetiku, proizvode gumarske industrije, poljoprivrednu mehanizaciju i rezervne dijelove, šumarstvo, navodnjavanje, odvodnju; građevinarstvo, strojeve i opremu za obradu metala, obradu drva, obnovljive izvore energiju, kolektivne nastupe zemalja...

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2018. godine te informacije i uvijete nastupa u 2019. godini, a Vas molimo da informaciju i prijavne materijale dostavite obrtnicima/poduzetnicima na Vašem području:

Broj izlagača 2018. godine: 1.527 izlagača, od čega 981 direktnih izlagača, 546 indirektnih izlagača,

Izložbena površina sajma:  paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 49.000 m2,

Broj država učesnica u 2018. godini: izlagači iz 42 države Svijeta i 12 kolektivnih nastupa država

Ukupan broj posjetitelja u 2018. godini:  oko 140.000 posjetitelja, od čega preko 80.000 profesionalni posjetitelja (obrt, tvrtka, poljoprivredna gospodarstva),

Medijsko praćenje sajma: akreditiranih 760 novinara,

Popratna događanja:  poslovni susreti poduzetnika, predavanja, okrugli stolovi, nagradne igre i sajamska TV sa svakodnevnim aktualnim izvješćima o događanjima na sajmu.

Podaci o sajmu i uvjetima nastupa u 2019. godini:

Naziv sajma: 86. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2019., Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika Srbija; www.sajam.net

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa HOK-a po principu "ključ u ruke", uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 98,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 122,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke" standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 196,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 245,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb - Novi Sad - Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Novom Sadu.

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:

1)    prijavu - u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,

2)    podatke o robi koja se šalje na sajam,

3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu "Podaci za carinu"

ROK PRIJAVE NASTUPA:  05. 04. 2019. ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala - u Hrvatsku obrtničku komoru - adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650 Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr   i hok@hok.hr .

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a !

 

 

Prethodna stranica