Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Umirovljenici i rad u obrtu, novosti od 1.1.2019.

Poštovani,

Izmjenama paketa zakona o mirovinskom osiguranju, između ostalog,  proširen je krug umirovljenika koji mogu raditi i primati mirovinu.

Tako od 01.siječnja 2019. godine mogu raditi umirovljenici:

Vrsta mirovine

Plaća + mirovina

  • Korisnik starosne mirovine
  • Korisnik starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
  • Korisnik prijevremene starosne mirovine i starosne mirovine prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

 

Radni odnos do polovine radnog vremena

+

Puna mirovina

  • Korisnik prijevremene starosne mirovine i starosne mirovine prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Radni odnos sa punim radnim vremenom

+

pola mirovine (mirovina umanjena za 50%)

  • Korisnik invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti (!!!), hrvatski branitelji i HRVI iz Domovinskog rata, ako je uzrok gubitka radne sposobnosti obrana suvereniteta RH

Radni odnos sa manje od 3,5 sati dnevno

+

Puna invalidska mirovina

Na žalost i nadalje obrtnici (i drugi osiguranici koji obavljaju profesionalnu djelatnost na temelju koje su osigurani) ne mogu obavljati djelatnost i primati mirovinu, jer se obrt ne može obavljati sa nepunim radnim vremenom.

Napomena:

  • Korisnik prijevremene starosne mirovine mora se odjaviti sa HZMO i ponovo prijaviti kao osiguranik sa osnove radnog odnosa, jer se njima trajno zadržava postotak umanjenja zbog ranijeg odlaska u mirovinu
  • Kod zapošljavanja umirovljenika obratite pažnju na propise zdravstvenog osiguranja, jer se naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) na teret HZZO-a isplaćuje samo do 65 godina starosti.

 

 

Prethodna stranica