Naslovnica
Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Obveza isticanja podataka prijevoznika na vozilu (NN 50/2018)

 

Poštovani,

S obzirom na česte upite obrtnika s terena vezano uz obvezne podatke na vozilu prijevoznika, u nastavku dostavljamo informaciju da je temeljem Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe NN 50/2018 utvrđeno da prijevoznik na vozilu mora imati istaknuto:

Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz

Članak 3.


- na vanjskim bočnim stranama istaknutu najmanje riječ TAXI te ime i prezime i prebivalište fizičke osobe - obrtnika, odnosno naziv i sjedište trgovačkog društva, a visina slova ne smije biti manja od 30 mm

Osobni automobil namijenjen za javni prijevoz putnika

Članak 6.

(1)    Osobni automobil kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno ili osam + jedno putničko mjesto kojim se obavlja shuttle prijevoz, javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, povremeni prijevoz te mikroprijevoz, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 

- imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe - obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu navedeni podaci u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, a visina slova u predmetnoj oznaci ne smije biti manja od 15 mm

3. Autobus

Članak 7.

(1)    Autobus namijenjen za javni prijevoz putnika mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

- imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe - obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm

4. Teretno vozilo

Članak 13.

(1)    Teretno vozilo kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

- imati istaknutu oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe - obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza tereta, a visina slova u oznaci ne smije biti manja od 30 mm.

Temeljem Članka 113. st.1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, neisticanje potrebnih podataka na vozilu smatra se teškim prekršajem i za njega je predviđena kazna u iznosu od 15.000 - 50.000 kuna 

 

Prethodna stranica