Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
85. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2018.; 15. – 21.05.2018.

Poštovani,

sukladno odluci Upravnog odbora HOK-a, 85. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2018. uvršten je u Plan međunarodnih sajmova HOK-a za 2018. godinu.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 85. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2018., koji će se održati od 15. do 21. svibnja 2018. godine.

Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu  objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala i proizvodnja proizvoda od metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, poljoprivredni proizvodi, ambalaža za poljoprivrednu, prehrambenu i kemijsku industriju, proizvodi gumarske industrije, poljoprivredna mehanizacija i rezervni dijelovi, šumarstvo, navodnjavanje, odvodnja; građevinarstvo, strojevi i oprema za obradu metala, obrada drva, proizvodnja namještaja, prerada plastičnih masa i proizvodi od plastike, elektronika i energetika, obnovljivi izvori energije, kolektivni nastupi zemalja...

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2017. godine te informacije i uvijete nastupa u 2018. godini, a Vas molimo da informaciju i prijavne materijale dostavite obrtnicima/poduzetnicima na Vašem području:

Broj izlagača 2017. godine: 1.527 izlagača, od čega 980 direktnih izlagača, 547 indirektnih izlagača,

Izložbena površina sajma:  paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 49.000 m2,

Broj država učesnica u 2017. godini: 26 direktnih izložbi država, 35 dodatnih država sa izlagačima-pojedincima, ukupno 61 država,

Ukupan broj posjetitelja u 2017. godini:  oko 125.000 posjetitelja, od čega preko 78.000 profesionalni posjetitelja (obrt, tvrtka, poljoprivredna gospodarstva),

Medijsko praćenje sajma: akreditiranih oko 780 novinara,

Popratna događanja:  poslovni susreti poduzetnika, predavanja, okrugli stolovi, nagradne igre i sajamska TV sa svakodnevnim aktualnim izvješćima o događanjima na sajmu.

Podaci o sajmu i uvjetima nastupa u 2018. godini:

Naziv sajma: 85. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2018., Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika Srbija; www.sajam.net

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu "ključ u ruke", uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 56,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 70,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke" standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 112,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 140,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb - Novi Sad - Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Novom Sadu.

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:

1)    prijavu - u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,

2)    podatke o robi koja se šalje na sajam,

3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu "Podaci za carinu"

ROK PRIJAVE NASTUPA:  18. 04. 2018. ili do popune izložbenog prostora


Osiguranje robe / eksponata
: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Dostava prijavnog materijala - u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.
.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650 Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr   i hok@hok.hr .

 

 

Prethodna stranica