Naslovnica
Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Pozicioniranje poljoprivrednih proizvoda na policama trgovina

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom stupio je na snagu 07. prosinca 2017.   te je obvezao otkupljivače i trgovce  da zaključe ugovore po novim pravilima  do 31. ožujka 2018. godine.

Nakon tog roka Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, koju je zakonodavac ovlastio za provedbu zakona će pokrenuti postupke i izricati propisane kazne za one koji krše zakon.

Zakon se odnosi samo na poljoprivredne i prehrambene proizvode (proizvođače bez obzira na pravni oblik djelovanja: OPG, mala, srednja ili velika poduzeća) i trgovce koji imaju značajnu pregovaračku snagu,odnosno trgovce čiji ukupni godišnji prihod i ukupan godišnji prihod povezanih društava s trgovcem ostvaren u Republici Hrvatskoj prelazi iznos od 100.000.000,00 kuna (slovima: stomilijuna kuna)(članak 3. stavci 2. i 5. ZNTP-a). 

Namjera zakonodavca je ostvariti fer odnose na tržištu, zaštititi domaće proizvođače od nekorektnih tretmana trgovaca i otkupljivača, odnosno urediti tržište i sankcionirati nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna tržišna snaga otkupljivača ili prerađivača te trgovaca u odnosu na njihove dobavljače, sukladno praksi koju već niz godina provodi velika većina članica EU.

Utvrđena je lista niza nepoštenih praksi - a to su novčani ili drugi oblici naknada koje trgovci i otkupljivači zaračunavaju proizvođačima, odnosno dobavljačima  da bi otkupili njihove proizvode za preradu ili ih stavili na police svojih trgovina. 

Po stupanju zakona na snagu, više ne smije biti uvjetovanja kompenzacija, naplate  naknada za investiranje u nove trgovine, za istraživanje tržišta, za krađu proizvoda s polica i sl.

Najavljeno je tijekom veljače i ožujka u suradnji s HGK, HUP, HOK i HPK održavanje radionica u 6 gradova (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Pula i Varaždin) na kojim će predstavnici Ministarstva i AZTN-a predstaviti Zakon.

Agencija je prikupila pitanja vezana uz primjenu ovog zakona, a odgovore možete pročitati na poveznici

AZTN preporučuje adresatima ZNTP-a da pročitaju sve odgovore na pitanja, kako bi stekli cjelovitu sliku o budućoj primjeni tog potpuno novog propisa.

 

Izdvajamo:

Smije li se zadržati dosadašnje nazivlje: npr. rabat za marketing ili rabat za pozicioniranje, rabat za izlaganje rashladnih frižidera ili i to treba preimenovati u naknadu za marketing, naknadu za pozicioniranje i sl.?

 Odgovor:

U smislu odredaba ZNTP-a, riječ je o uslugama koje izvršava trgovac, na izričiti zahtjev dobavljača, a trgovac je obvezan nakon izvršenja usluge izdati dobavljaču račun za izvršenu uslugu. 

 Za ovakve naknade nije primjereno koristiti naziv rabat jer one ne mogu biti izražene na računu dobavljača (članak 7. stavak 3. ZNTP-a) niti mogu dovesti do umanjenja nabavne cijene trgovca. 

Naplata naknade za smještaj proizvoda na policama u prodajnom mjestu trgovca nije dopuštena. Iznimno, kada dobavljač ima poseban interes jer primjerice smatra da će mu određeni atraktivni položaj rezultirati boljom prodajom, može od trgovca izričito tražiti smještaj svog proizvoda na određenoj polici u prodajnom mjestu trgovca. S obzirom na to da formulacijom „30% na policama na kojima su izložene paštete u svim supermarketima" nije utvrđen poseban smještaj na polici za paštete u odnosu na uobičajen smještaj tog proizvoda i ovakav izričaj navodi na dosada uobičajenu nepoštenu praksu naplate naknade za smještaj na polici. U smislu „smještaja na određenoj polici" pravilno bi bilo navesti jasno određeni položaj police i konkretno mjesto na polici.

U ovom slučaju može se govoriti o izuzeću vezanom uz članak 12. točku 2. ZNTP-a jer dobavljač traži poseban smještaj proizvoda na određenoj polici u prodajnom mjestu trgovca. U smislu gore navedene odredbe i izričaja „smještaja na određenoj polici" pravilno bi bilo navesti jasno određeni položaj police i konkretno mjesto na polici. Međutim, u primjeru iz pitanja položaj na polici ne bi bilo potrebno posebno određivati jer je za očekivati da su sve police namijenjene za proizvode dobavljača te bi stoga bilo dovoljno jasno navesti položaj frižidera.

Na koji način se ponašati u smislu ugovorne dokumentacije u prijelaznom razdoblju (od stupanja na snagu ovoga Zakona odnosno od 7.12.17. do 31.03.18.)?

 Odgovor:

 Prijelazno razdoblje određeno je za usklađivanje važećih ugovora i poslovne prakse s odredbama ZNTP-a. Stoga je u prijelaznom razdoblju potrebno utvrditi koje su odredbe važećih ugovora protivne odredbama ZNTP-a i pristupiti izmjeni tih ugovora ili sklapanju novih ugovora, a u slučajevima u kojima se poslovna suradnja odvijala bez pisanog ugovora treba pristupiti sklapanju ugovora jer se od 1. travnja 2018. neće moći odvijati bez pisanog ugovora.

S obzirom na to da se Zakon odnosi samo na poljoprivredne i prehrambene proizvode, treba li s "mješovitim" dobavljačima zaključivati dva ugovora?

 Odgovor:

 Budući da se ZNTP odnosi isključivo na poljoprivredne i prehrambene proizvode, o tome hoće li se u slučaju tzv. mješovitih dobavljača sklapati jedan ili dva ugovora ovisi o međusobnom dogovoru ugovornih strana. Međutim, ako za poljoprivredne i prehrambene proizvode i ostale proizvode koje ne obuhvaća ZNTP postoji samo jedan ugovor, tada taj ugovor mora imati oblik i sadržaj utvrđen odredbama ZNTP-a.

Je li u redu platiti položaj na polici (ako se traži određeni položaj bolji od normalnog položaja na polici)?

 Odgovor:

 Naplata naknade za uvrštavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda dobavljača predstavlja nepoštenu trgovačku praksu koja je bez iznimke zabranjena u smislu članka 12. točke 1. ZNTP-a.

 Naplata naknade dobavljaču za smještaj njegovih proizvoda na određenoj polici u prodajnom mjestu trgovca dopuštena je samo ako je dobavljač izričito to zahtijevao od trgovca (mora postojati pisani trag koji to dokazuje, primjerice, zahtjev upućen elektroničkom poštom). U protivnom, ako nema izričitog zahtjeva dobavljača naplata naknade je zabranjena.

 Tko je stranka koja je kažnjena zbog kršenja? Samo trgovac ili također i isporučitelj?

Odgovor:

 Za iznimno tešku povredu ZNTP-a iz članka 24. stavka 1. te za teške povrede ZNTP-a iz članka 24. stavka 2. mogu odgovarati isključivo otkupljivači, prerađivači i trgovci. 

Izvor: PRAVNI SAVJETI OKIŽ

 

 

Prethodna stranica