Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
21. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru, 10.-14.04.2018.

Poštovani,

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2018., koji će se održati od 10. do 14. travnja 2018. godine.

Radi se o važnom proljetnom sajmu u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od  preko 850 izlagača iz 26 država Svijeta, predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga koje obrtnici i poduzetnici nude na tržišti ne samo Bosne i Hercegovine, već ih na sajmu prezentiraju i posjetiteljima iz 40-tak država Svijeta, kojih se očekuje preko 40.000.

Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, , komunalna oprema, medicinska oprema, informatika, grafika i izdavaštvo, turizam, tekstilna i kožna galanterija, kolektivni nastupi zemalja...

U nastavku dopisa dostavljamo Vam osnovne informacije, a u privitku i prijavu te uvjete nastupa na sajmu. Molimo Vas da spomenute materijale pošaljete obrtnicima na Vašem području, posebice obrtnicima koji bi svoje obrte željeli prezentirati po prvi puta na ovome sajmu:

Broj izlagača 2017. godine: preko 800 izlagača

Izložbena površina sajma: paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 30.000 m2

Broj država učesnica u 2017. godini: 26

Ukupan broj posjetitelja u 2017. godini: oko 40.000 posjetitelja

Medijsko praćenje sajma: preko 300 akreditiranih novinara

Aktualne informacije vezane uz sajamsku izložbu u 2018. godini:

Naziv sajma: 21. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2018

Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 10. - 14.04.2018.; 10,30 - 18,30 sati

Adresa sajma: Rodoč bb/Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina  

Internet stranice sajma: www.mostarski-sajam.com , www.mostar-fair.com

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke" - svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, sve potrebne informacije, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu "ključ u ruke", uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 45,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 56,25 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke" standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 90,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 112,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)    prijavu - u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu

2)    podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam

3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu".

ROK PRIJAVE NASTUPA: 27. 02. 2018. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala - u Hrvatsku obrtničku komoru - adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

 

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr i hok@hok.hr .

 

 

 

Prethodna stranica