Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN44/17

Poštovani,

U Narodnim novinama 44/17 objavljen je  Zakon  o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Njime je izmijenjen Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 69/99, 151/03, 157/03-ispr, 87/09  88/10, 61/11, 25/12, 136/12., 157/13, 152/14, 98/15, tako da je:

  • Ponovo (od 06.05.2017.g) propisana zakonska obveza plaćanja indirektne spomeničke rente (koju plaćaju svi obrtnici i poduzeća koja obavljaju Zakonom navedene djelatnosti, neovisno o mjestu rada)
  • Obveznici indirektne spomeničke rente su isti kao i do 30. Lipnja 2016.godine :

46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,

46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,

47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,

61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa),

64.1 Novčarsko posredovanje,

66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova,

92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja,

  • Od plaćanja ove obveze sada su izuzeti korisnici koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost
  • Iznos je ostao isti (od 1,00 do 4,00 kn po m2 korisne površine poslovnog prostora, mjesečno)
  • Vraća se preplata : kako od 01.srpnja 2016. godine do 05.05.2017.godine nije bilo zakonske osnove plaćanja indirektne spomeničke rente, onima koji su je platili, vratit će se preplata
  • Utvrđena je nadležnost za ovršni i žalbeni postupak: na ovršni i žalbeni postupak primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, a na zastaru se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći porezni sustav
  • U 2017.godini predujmovi će biti tromjesečni: Predujmovi za razdoblje od 06.05.2017.g do 30. lipnja 2017. zadužuju se s datumom 30. lipnja 2017., za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2017. s datumom 2. listopada 2017., a predujmovi za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2017. s datumom 31. prosinca 2017.
  • iznos tromjesečnog predujma obračunavat će se tako da se iznos mjesečnog predujma iskazanog u Obrascu SR za 2016. godinu (red. br. 7.) pomnoži brojem mjeseci poslovanja u tromjesečju.
  • obrazac SR objavljen u Ispravku Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 157/03.) ostaje na snazi

 

 

Prethodna stranica